Lapides pretiosi: dalla docta manus ai cubicula curiosorum. Classificazione archeologica, esegesi antiquaria, modellazione informatica